Greetings Czechia! Zdravím Česko!

IMG_0276

To all our friends and companions of faith in Czechia. Greetings in the name of our Father God, and His Son, Jesus Christ, author and finisher of our faith. The Lord would say to you…

“I understand how difficult it can be to witness and stand for me. I, unlike the powers and principalities of this world, see who you really are for I look on the heart. Have courage. Be strong. I am with you now and forever.”

“At that moment the Lord turned and looked at Peter. Suddenly, the Lord’s words flashed through Peter’s mind: “Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny three times that you even know me.” And Peter left the courtyard, weeping bitterly.” (Luke 22:61-62

May the grace of our Lord Jesus be upon you and your families. May many blessings, health, and prosperity be yours today and always. – Gene

Všem našim přátelům a společníkům víry v Česku. Zdravím ve jménu našeho Otce Boha a jeho Syna, Ježíše Krista, autora a dokončovatele naší víry. Pán ti řekl …

„Chápu, jak obtížné může být svědectví a stát za mnou. Na rozdíl od pravomocí a knížectví tohoto světa vidím, kým skutečně jsi, dívám se na srdce. Měj odvahu. Buď silný. navždy.”

„V tu chvíli se Pán otočil a podíval se na Petra. Najednou se mu v mysli Peterovy mysli ozvaly slova:„ Před zítra ráno kohoutí vrány popřeš, že mě dokonce znáš. “A Peter opustil nádvoří a hořce plakal. . “ (Lukáš 22: 61–62

Kéž milost našeho Pána Ježíše bude na vás a vaše rodiny. Kéž dnes a vždy bude mnoho požehnání, zdraví a prosperity. – Gene

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s